Příklady použití mechanických komponent na zemědělské technice. Převodovky, hřídele, náboje kol či nápravy s přírubou na traktoru, jejichž kontrola probíhá na přístroji VICIVISION M2018 Techno.

Examples of the use of mechanical components on agricultural machinery. Gearboxes, shafts, wheel hubs or axles with flanges on the tractor, which are checked on the VICIVISION M2018 Techno device. (source: Trenton)